Οι αποδόσεις θα υπολογίζονται ανά εταιρεία/ΑΦΜ, βάση της καθαρής αξίας αγοράς προ φόρων. Δηλαδή, οι σαρώσεις από 2 ή παραπάνω τελικά σημεία με το ίδιο ΑΦΜ ανά τύπο εγκατάστασης θα συμψηφίζονται και θα αποδίδουμε στο τελικό σημείο που θα μας υποδεικνύει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.

Η κατοχύρωση του δικαιώματος να συμμετέχετε στο πρόγραμμα επιβράβευσης Draught Master γίνεται αυτόματα μετά την αποδοχή των Όρων Χρήσης που εσωκλείονται στην εφαρμογή.

Το πρόγραμμα επιβράβευσης Draught Master Club ισχύει μόνο για τους τύπους Draught Master Flex 20L και Draught Master Modular 20L.

Συσκευασία βαρελιού DraughtMaster, η οποία δεν φέρει κολλημένο τον μοναδικό QR code/κωδικό, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να παραλαμβάνεται.

Για κάθε επιτυχημένη σάρωση εμφανίζεται μήνυμα ότι καταχωρήθηκε το βαρέλι επιτυχώς. Για να ελέγξετε την καταχώρησή σας πηγαίνετε στην εφαρμογή στην ειδική οθόνη που δείχνει τα τελευταία σκαναρίσματά σας με ημερομηνία και ώρα καταχώρησης. Εάν εκεί δεν εμφανίζεται ο κωδικός QR code που μόλις σκανάρατε, τότε κρατάτε το μοναδικό QR code και κωδικό από την συσκευασία βαρελιού και επικοινωνείτε με το τμήμα υποστήριξης πελατών της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας 216 500 0001 (αστική χρέωση).

Σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης, το πρόγραμμα επιβράβευσης ισχύει για τις σαρώσεις των ειδικών QR Code συσκευασίας βαρελιών τεχνολογίας Draughtmaster που θα καταχωρηθούν από εγγεγραμμένα και ενεργά μέλη του DM Club στην ειδική εφαρμογή την περίοδο που ορίζεται από 1/1/2020 έως και 31/12/2020. Οι κωδικοί είναι ωφέλιμο να καταχωρούνται άμεσα. Σημειώνεται πως κατ’ εξαίρεση, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία θα αποδέχεται στο πλαίσιο του προγράμματος 2020 σαρώσεις QR code συσκευασίας βαρελιών τα οποία έχουν εκδοθεί το έτος 2019 που θα ολοκληρωθούν το αργότερο ως τις 31/8/2020.

Κρατάτε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ το μοναδικό QR code/κωδικό από τη συσκευασία βαρελιού και επικοινωνείτε με το τμήμα υποστήριξης πελατών της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας 216 500 0001 (αστική χρέωση).

Σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης η απόδοση του προγράμματος επιβράβευσης Draught Master Club πραγματοποιείται μέσω χρεωστικού σημειώματος (τιμολόγιο) με τη διαδικασία της “αυτό-τιμολόγησης”.

Θα πρέπει να ενημερώσετε την εταιρεία μας εγκαίρως και πριν την διακοπή εργασιών στην Εφορία για την αλλαγή του ΑΦΜ σας έτσι ώστε εάν έχετε πιάσει στόχο, να γίνει απόδοση στο παλιό ΑΦΜ για το χρονικό διάστημα που συμμετείχατε στο πρόγραμμα για το τρέχον έτος. Σε περίπτωση αλλαγής φορολογικών στοιχείων όπου η νέα εταιρεία αποδέχεται όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις της προηγούμενης, τότε θα πρέπει να προσκομισθούν έγκαιρα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τροποποίηση καταστατικού) για να συμψηφιστούν οι σκαναρισμένοι κωδικοί και να αποδώσουμε στο νέο ΑΦΜ. Σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορεί να γίνει συμψηφισμός των σκαναρισμάτων και η Ολυμπιακή Ζυθοποιία δε φέρει καμία ευθύνη.

Οι αποδόσεις θα υπολογίζονται ξεχωριστά ανά τύπο εγκατάστασης Draught Master flex ή modular, ανά ΑΦΜ, βάση της καθαρής αξίας αγοράς προ φόρων.

Το πρόγραμμα επιβράβευσης DRAUGHT MASTER CLUB ισχύει μόνο για τους τύπους Draught Master Flex 20L και Draught Master Modular 20L και όχι για το παραδοσιακό βαρέλι.

Μέσω της εφαρμογής, δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης ανά πάσα στιγμή για τις σαρώσεις που κάνετε καθημερινά ανά κωδικό, ανά έτος και μήνα και ανά τύπο εγκατάστασης (flex/modular) και brand.

Μέσω της εφαρμογής στο προφίλ του κάθε χρήστη υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης των τραπεζικών σας στοιχείων (λογαριασμός ΙΒΑΝ, επωνυμία επιχείρησης, αποδεικτικό που να φαίνεται η επωνυμία, το IBAN και το όνομα της τράπεζας χωρίς να εμφανίζονται ποσά). Το τελικό σημείο είναι υπεύθυνο για την έγκαιρη επικαιροποίηση των τραπεζικών του στοιχείων (λογαριασμός IBAN) μέσα στην εφαρμογή πριν τους ορισμένους μήνες απόδοσης, δηλ. πριν το Σεπτέμβριο 2020 (για τις σαρώσεις έως και 31/08/2020), πριν το Νοέμβριο 2020 (για τις σαρώσεις έως και 31/10/2020) και μέχρι τέλος του 2020 (για την εκκαθάριση του 2020).

Στην εφαρμογή στο προφίλ του χρήστη/διαχειριστή υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του λογαριασμού IBAN που έχετε δηλώσει και μπορείτε να τον αλλάξετε συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία που ζητούνται, πριν τους ορισμένους μήνες απόδοσης (βλέπε προηγ. ερώτηση).

Η εταιρεία θα στέλνει τις σχετικές ενημερώσεις μέσω των μηνυμάτων/ειδοποιήσεων της εφαρμογής.

Το πρόγραμμα επιβράβευσης Draught Master Club ισχύει μόνο για τους τύπους Draught Master Flex 20lt και Draught Master Modular 20lt ανεξαρτήτως μάρκας και ισχύει για όλα τα παρακάτω Brands: Fix Hellas, Mythos, Kaiser, Carlsberg, Grimbergen Blanche & Double, Somersby Apple, Poretti και 1664 Blanc.

Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί επίτευξη κλίμακας αγορών, τότε λαμβάνετε την απόδοση που δικαιούστε μέσω χρεωστικού σημειώματος (τιμολόγιο), με τη διαδικασία της «αυτοτιμολόγησης», για την περίοδο συνεργασίας σας με την Ολυμπιακή Ζυθοποιία.

Για το password υπάρχει η διαδικασία στην εφαρμογή DRAUGHTMASTER CLUB “forgot password” όπου μπορείτε να ανακτήσετε το password σας. Για το username θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης πελατών της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας 216 5000001 (αστική χρέωση), Δευτέρα εως Παρασκευή 8.00 – 17.30.

Αλλαγή Βαρελιού Flex

Αλλαγή Βαρελιού Modular

Καθαρισμός Modular

Go to Top