Η κατοχύρωση του δικαιώματος να συμμετέχετε στο πρόγραμμα επιβράβευσης Draught Master γίνεται αυτόματα μετά την αποδοχή των Όρων Χρήσης που εσωκλείονται στην εφαρμογή.