Το πρόγραμμα επιβράβευσης Draught Master Club ισχύει μόνο για τους τύπους Draught Master Flex 20L και Draught Master Modular 20L.