Μέσω της εφαρμογής, δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης ανά πάσα στιγμή για τις σαρώσεις που κάνετε καθημερινά ανά κωδικό, ανά έτος και μήνα και ανά τύπο εγκατάστασης (flex/modular) και brand.