Το πρόγραμμα επιβράβευσης DRAUGHT MASTER CLUB ισχύει μόνο για τους τύπους Draught Master Flex 20L και Draught Master Modular 20L και όχι για το παραδοσιακό βαρέλι.